Prodaja sadnice dunje

Gajenje dunje

Zbog čega je dunja dobra za gajenje
Dunja kao voćna vrsta jako se lako gaji, dunja nije zahevna prema kvalitetu zemljištu, ne traži navodnjavanje, nisu potrbni stubovi kočići i žica, kasno cveta i izbegava mrazeve,rezidba je jednostavna, nezahteva skupa prskanja,može se gajiti kao organska, ne zahteva đubrenja, dugo se očuva na stablu, brzo i lako se bere,za njeno čuvanje nije potrebna hladnjača, lako se čuva u gajbama do februara, može se prerađivati u domaćinstvu (sok,kompot,rakija) tržište za dunju je veliko i nemože se podmiriti.

Agro ekološki uslovi
Generalno dunja uspeva u celoj Srbiji bez problema, može se sa uspehom gajiti u planinskim krajevima ali i u nizijama. U rečnim dolinama Morave, Dunava kao i u Vojvodini se dunja gaji uspešno bez problema, a isto tako i u planinsko-brdovitim krajevima, gornja granica za dunju je oko 1600mnv, dok u ravnici nema ograničenja.

Dunja podnosi žime do – 30C, a leta i do +50, najviše joj odgovara umerena klima sa srednjom godišnjom temperaturom od 10 do 15C. Mladi plodovi podnose mraz do -2C dok cvet mrzne na oko -1,5C. Zbog kasnog cvetanja izbegava rane prolećne mrazeve što je i najvažnija karakteristika dunje.

Zemljište
Dunja nije probirljiva kada je u pitanju zemljište, savršeno bi bilo kada bi odnos gline i peska bio 50%/50%, ali lako podnosi i druge strukture. Sadržaj humusa bi trebao da bude oko 3%, ali nije presudan, (može se dodati stajsko đubrivo). Kiselost je bina i trebala bi biti oko 5-6,5pH ( i kiselost se koriguje dodavanjem određenih đubriva kreča ili sumpora po preporuci na datu površinu).

Voda
Voda predstavlja glavni faktor uspeha kao i propadanja dunje. U našim klimackim uslovima srednje godišnje padavine od oko 600 mm do 1000mm sasvim pokrivaju potrebe dunje za vodom. Dunja je voće kasnog sazrevanja i kao tako uvek naliva plod u jesen u vreme jesenjih kiša. Za gajenje dunje dakle nije neophodno navodnjavanje. Polivanje dunje je jedino dobro u toku prve godine po sadnji u slučaju sušnog leta da bi se mlada sadnica što bolje ukorenila. Dovoljno je u dva navrata po 10l po sadnici.

Položaj voćnjaka
Za zasad dunje svakako treba birati južne osunčane ekspozicije, ali nismo uvek u situaciji da biramo parcele, sadnju možemo vršiti i u parcele severne ekspozicije bez većih problema ali tako dobijamo nešto dužu vegetaciju i odloženo zrenje. Nagib terena je jako bitan i najbolje je da parcela bude blago nagnuta, ni ravne parcele nisu problem ali parcele koje su u deoresiji i zadržavaju vodu treba izbeći jer u njima dunja je sklona razboljevanju i sušenju. Jedino rešenje je drenaža ili kanali za odvodnjavanje.

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll