Prodaja sadnice dunje

Istorijat rasadnika Milojević

Rasadnik Milojević je nastavljač porodične tradicije proizvodnje sadnica duže od 70 godina. Proizvodnju sadnica započeo je još čukundeda pre Drugog sveckog rata, tada su se sadnice prizvodile mahom za sopstvene potrebe a viškovi su prodavani po okolnim varošima i selima. Kako je samo naše rodno selo u centru čuvenog voćarsko-vinogradarskog kraj Temnić-Župa od uvek je postojala potreba za sanicama voća i vinove loze. U početku pre rata najviše se kalemila vinova loza, kako je filoksera uništavala vinograde po Jugoslaviji vinogradi su se morali obnavljati sa kalemljenom lozom na američkim podlogama otpornim na filokseru ( sušibubu ).  Sadnice voća su uglavnom bile sare domaće sorte koje su se proizvodile na svom korenu. Posle drugog sveckog rata početkom šezdesetih počinje organizovana proizvodnja sadnica koju podstiče lokalna zadruga, zadruga uvozi nove sorte i podloge i vrši plasman na domaća i inostrana tržišta. To podstiče nagli rast prizvodnje sadnica i celom kraju donosi prosperitet i boljitak. Naš kalemarski zanat u tom periodu biva unapređen a naš pradeda biva jedan od prvih školovanih kalemara rasadničara posle završenog kursa koji je organizovala zadruga. Već do početka osamdesetih naši kalemari postaju najveći proizvođači sadnica u evropi ostavljajući iza sebe Holandiju i Italiju u zapleću. Najveći kupac je SSSR koji podiže ogromne površine vinograda i voćnjaka. 

Na žalost pad kumunizma i raspad SSSR kao i kriza u Jugoslaviji dovode do propasti  tržišta i zadruga, to ponovno dovodi do individualizacije kalemarstav. 

To nas dovodi do toga da danas Rasadnik Milojević postaje jedan od lidera u svojoj profesiji. Više od 100.000 sadnica proizvedenih svake godine i preko hiljadu zadovoljnih kupaca kao i naše dugogodišnje iskustvo su garancija kvaliteta. Naši članovi Porodičnog Rasadnika su svi školovani u poljoprivrednom sektoru, a sam Nikola Milojević je Inženjer specijalista voćarsta i vinogradarstva. Sve to samo dotatno garantuje da ćete u našem rasadniku pronaći pravi savet i uputstvo kako da postignete željeni cilj a to je zdraa i dobra sadnica. 

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll