Prodaja sadnice dunje

Zaštita i bolesti dunje

Dunja spada u jabučaste voćne vrste i generalno deli sa svim jabučastim vrstama probleme patogena.

Grubo možemo podeliti Patogene na,.

Insekte i Bolesti

Od insekata dunju napadaju Grinje i Pauci, Cvetojedi, Lisne vaši, Smrdibube i Smotavci. Postoje i drugi insekti ali nisu bitni i ne pričinjavaju velike štete.

Grinje i pauci su aktivni u početku vegetacije i tada se lako suzbijaju. Inače uništavaju pupoljke i usporavaju rast.

Cvetojed ili rutava buba se suzbija neposredno pred cvetanje. U cvetanju jedu cvet i tako uništavaju budući plod.

Lisne vaši su aktivne tokom prve polovine vegetacije a ponekad se javljaju i u drugoj polovini leta. Piju sokove na listu i mladim granama i tako ometaju rast grana.

Smrdibube se javljaju polovinom leta kada buđe plod i piju sokove, a na mestima ubušenja nastaju crne pačke.

Smotavci polažu jaja u plod a njihove larve tj. crvi jedu iznutra plod. To rade tokom cele godine iz nekoliko generacija u toku godine.

Bolesti dunje pauk grinja

Bolesti dunje – Pauk grinja

Bolesti dunje smotavac crv

Bolesti dunje – Smotavac crv

Bolesti dunje smrdibuba

Bolesti dunje – Smrdibuba

Bolesti dunje cvetojed rutava buba

Bolesti dunje – Cvetojed Rutava buba

Bolesti dunje lisna vaš

Bolesti dunje – Lisna vaš

BOLESTI DUNJE
Dunju napadaju ervinija, monilija, crna pegavost, trulež plodova.

ERVINIJA JE problem u gajenju dunje i jedan od glavnih ograničavajućih faktora.

Bakteriozna plamenjača je najznačajnija bakteriozna bolest jabučastog voća u Srbiji.

Prouzrokovač je bakterija Erwinia amylovora, čije je prisustvo do sada zabeleženo u skoro svim većim voćarskim rejonima kod nas. Najčešce zaražava jabuku, krušku, dunju, mušmulu i glog, prouzrokujući štete i do 100 %.

Suzbijanje ervinije prvenstveno se bazira na nepesticidnim merama iz razloga nedostatka dovoljno efikasnih baktericida.

Najznačajnije su mehaničke mere – uklanjanje obolelih delova biljke. TAKOĐ treba saditi otporne sorte dunja HEMUS,TRIJUMF,ROBUSTA.

Rak rane

Ervinija se tokom mirovanja vegetacije održava u rak-ranama, koje se uočavaju na jednogodišnjim, dvogodišnjim i višegodišnjim granama, pa čak i na deblu.

Aktivne rak-rane se mogu prepoznati i početkom proleća, kada se u graničnoj zoni obolelog i zdravog tkiva uočava pojava bakterijskog eskudata, koji se u povoljnim uslovima može stvarati obilno i slivati niz grane.

Rezidba obolelih grana se obavlja cele godine.

Prilikom rezidbe, potrebno je zahvatiti zonu od 30-50 cm zdravog tkiva ispod vidljivih simptoma na tanjim granama, odnosno 50-100 cm na debljim granama.

Orezane obolele grane potrebno je izneti van voćnjaka i spaliti.

Kratke rodne grančice koje se razvijaju na deblu i skeletnim granama takođe treba ukloniti da bi se izbegla mogućnost infekcije. Njihova infekcija može dovesti do širenja bakterije u deblo i skeletne grane, što može rezultirati propadanjem čitavog stabla.

Preporučuje se takođe i uklanjanje preostalih plodova, jer je utvrđeno da i oni mogu predstavljati značajne izvore inokuluma u proleće. U slučajevima jakih infekcija, kada nastupa propadanje čitavog stabla, potrebno je ta stabla iskrčiti i zapaliti izvan voćnjaka.

Potrebno je i obratiti pažnju na eventualno prisustvo obolelih biljaka gloga, vatrenog trna i dunjarice u blizini zasada i ukloniti ih.

Uklanjanje obolelih biljnih delova, pored ervinije, značajno je i sa stanovišta nekih fitopatogenih gljiva koje se tokom mirovanja vegetacije održavaju u obolelim granama.

Hemiska zaštita ima ključnu ulogu u borbi sa ervinijom, primena bakra, fosfetilaluminiuma, pozitivnih bakterija, uz kombinaciju sa otpornim sortama dunje kao što su HEMUS TRIJUMF ROBUSTA daju odličan rezultat.

Integralne mere se ogledaju i u umerenoj rezidbi, i umerenom rastu odnosno ne primeni azotnih đubriva. Paradoks je da ervinija napada jaka i bujna stabla dok slabija napada slabije…

MONILIJA DUNJE
Monilija napada dunju u periodu pred cvetanje i u cvetu, tada se lako suzbija preparatima na bazi Boksalid. Ako se ne suzbija na plodu se javljaju koncentrični krugovi buđi i plod propada.

Crna pegavost dunje
Ova bolest se javlja posle cvetanja, tada se najbolje suzbija sa preparatima u tipu Qadris. Ako se tretman ne odradi po cvetanju i jednom u sredini leta na listu i plodu se mogu javiti crne tačke, ovakvi plodovi su mali i nekvalitetni.

Trulež plodova Botritisi se javljaju na kraju leta i tada se jednostavno jednom primenom preparata protiv truleži npr. Svič lako rešavaju. U suprotnom truljenje se može javiti na grani a sigurno u gajbi pri čuvanju.

Bolesti dunje - Monilija

Bolesti dunje – Monilija

Bolesti dunje - Ervinija

Bolesti dunje – Ervinija

Bolesti dunje - trulež ploda

Bolesti dunje – trulež ploda

Bolesti dunje - Crna pegavost lista i ploda

Bolesti dunje – Crna pegavost lista i ploda

PLAN ZAŠTITE DUNJE***

Decembar plavo ulje,

Februar posle rezidbe bakar

Kretanje pupoljaka bakar

Pred cvetanje tonus i fosfetilaluminium

Cvetanje bakar,

posle 5 dana bacilomiks,

posle 5 dana slavol,

posle 5 dana fosfetil,

posle 5 dana bakterije,

Po završetku cvetanja tonus

Posle 10 dana bakar

Sredinom jula konzul

Prema potrebi insekticid i qvadris za pegavost lista.

Krajem septembra za trulež svič

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll