Prodaja sadnice dunje

Berba dunje

Počela je berba dunje. Dunja dugo vegetira, tako da prerana berba može uzrokovati veliki gubitak u kvalitetu i težini, dok kašnjenje sa berbom može dovesti do prekomernog opadanja plodova i pojave bolesti u skladištenju.

Zrelost dunje za branje utvrđuje se odvajanjem peteljke plodova od grančica, promenom osnovne boje pokožice (dobijanje žućkaste ili žute boje), promenom boje semenke,  takođe jedan od pokazatelja je i lakoća odvajanja malja sa pokožice ploda jer se kod nezrelih plodova malje znatno teže čupaju.

Plodovi dunje koji su namenjeni za preradu beru se u punoj zrelosti.

Prema kvalitetu dunje se stavljaju u promet kao dunje I i II kvaliteta. Dunje I kvaliteta moraju biti pravilno razvijene prečnika najmanje oko 70mm, meso ploda mora biti svetložute boje i bez mrkih mrlja, a pokožica ne sme imati crne mrlje. Dunje II kvaliteta mogu imati 5 odsto plodova sa mrkim mrljama i manjim oštećenjima, prečnik ploda mora biti preko 50 mm.

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll