Prodaja sadnice dunje

Sadnja dunje

Pre same sadnje dunje neophodno je izvršiti razmeravanje i markaciju parcele. Dunja se već decenijama sadi u intezivnom sistemu sadnje, takav sistem omugućuje veliku količinu ploda, odličan kvalitet, rano stupanje u rod, olakšanu odradu,rezidbu i berbu, ekonomičnu zaštitu… Konkretno sadnja dunje u razmeri 2,5m u redu i 4m između redova sa prosečnom gustinom od oko 1000 komada po hektaru, garantuje,rod od oko 10.000kg u četvrtoj vegetaciji odnosno pun rod od oko 25000kg do 30000kg u petoj godini. Postoji i opcija sadnje od 2x4m koja daje 1200 stabala po 1ha i prinose od oko 35000kg do 40000kg po 1 ha. Ova gustina sadnje se preporučuje za plodnija zemljišta. Ove dimenzije su kopaktibilne sa svim domaćim i stranim markama voćarskih traktora. Postoji i super gusti sistem od 3x2m za ručne kultivatore i male traktore sa oko 1600 sadnica na 1 ha i prinosom od oko 48000kg po 1 ha.

Kada se odlučimo uz konsultaciju sa rasadničarom ili inžinjerom, počinjemo razmeravanje. Sadnja se obavlja u novembru ili decembru. Može i u januaru ili februaru samo da temperatura u toku sadnje nije u minusu. Sadnja u martu i aprilu se može vršiti, ali uvek je bolje saditi pre zime.

Za razmeravanje je potrebno pripremiti

kanap označen bojom na 2,5m u dužini njive…

kanap označen bojom na 4 m u dužini 3 poprečne širine njive

10-tak kočića, metar, pantljika, rezaće makaze,kofe, 25kg npk 15 15 15…

Pripremljeni kanapi se prostru po parceli u rasporedu poprečni po 4m popreko a uzdužni od 2,5m užduž. Kada se preklope tačke poprečnog i uzdužnog kanapa na početku njive i kraju pod približnim uglom od 90 stepeni. Kanapi se fiksiraju kočičima za zemlju. Od komšije odvojiti prvi red 3m. Po markacijam na kanapu od 2,5m posipati gomilice npk đubriva od prolike 1/3 šake. Tako se markiraju mesta za kopanje jama. Kada se prvi red označi kanap od 2,5m se prebacuje na sledeći red odnosno sledeću markaciju poprečnog kanapa od 4m. Sistem markacije se ponavlja u vidu šah table do kraja parcele. U koliko niste vični ovom poslu potražire pomoć i savet iskusnog rasadničara.

Označena mesta sa đubrivom predstavljaju mesto za kopanje jama. Jame se kopaju ašovom ili mašinski burgijom (brže i lakše) ašovom se kopaju rupe od oko 35×40 cm praktično veličina kofe od 10 l, ili burgijom od min 20cm do 40cm širine i dubine od oko 40cm. Od kopanja jama do sadnje ne treba da prođe više od 24h, u protivnom jama se osuši i potrebo je jamu polit.

U iskopane jame stavljamo sadnice kojima je prethodno makazama porezan korem u širinu jame tako da lako koren ulazi u jamu bez savijanja žila. Dubina do koje koren ulazi u rupu je isti onaj koji je bio nivo zemlje i u rasadniku. U svakom slučaju kalem mesto treba da je 5cm iznad površine zemlje.

Stavimo sadnicu u jamu do propisane dubine i vratimo zemlju koju smo iskopali u jamu da lepo popuni praznine. Sadnicu držimo pod uglom od 90 stepeni u odnosu na zemlju i jako nagazimo okolo nje dok ne sabijemo zemlju u jamić i ne učvrstimo sadnicu. U JAMU NIKAKO NE STAVLJATI NI VEŠTAČKO NI STAJSKO ĐUBRIVO.

Ova pogrešna i nepotrebna praksa je ustaljena kod nas i jedan je od razloga za sušenje korena i mladih sadnica.

Na posađene sadnice stavljamo mrežice od plastike kako bi ih sačuvali od zečeva u toku zime. Po parceli je dobro i postaviti i otrov za miševe koji mogu da naprave štetu tokom zime.

U proleće početkom marta prekratimo sadnice na visinu od oko 80 do 90cm, rez premažemo drvofiksom ili kalem voskom.

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll