Prodaja sadnice dunje

Rezidba zasada dunje

Rezidba dunje se grubo može deliti na

*Rezidbu za formiranje stabla ( PRVE 3 godine)

*Rezidbu u rodu

*Rezidbu za podmljađivanje stabla (posle 20 godina)

Rezidba za formiranje stabla počunje u prvoj godini pa sve do treće pa i u četvrtoj godini, za to vreme se formira osnovni oblik stabla koji se kasnije održava redovnom rezidbom. Osa stabla se proteže u vis oko 3 do 4m dok se primarne i sekundarne grane pružaju unaokol po 1m u nekolikospratova. Slika govori 1000 reči, pogledajte grafiku.

Kako orezati dunju

 

 

Rezidba u rodu

Posle tri godine počinje održavanje uzgojnog oblika, cilj te rezidbe je da se

Nedozvoli prerastanje grana

Omogući osvetljenost i provetrenost krošnje

Obnove rodne grane i reducira rod

Dunja rađa na jednogodišnjim ,dvogodišnjim i trogodišnjim granama, tako da rezidbom se trudimo da imamo u istom odnosu te grane.

Izbegavati jake sekove i velike rane na dunji, to može dovesti do pojave bolesti.

Rezidba za podmlađivanje
To je tip rezidbe posle od prilike 20 godina, tada stabla su već izgubila formu i oblik, daju sitan i neujednačen kvalitet ploda.

Onda se pristupa radikalnim rezovima na debelim granama koje se uklanjaju i podstiču se nove mlade grane. Ovako se produžuje život stabla za 10 godina i podiže kvalitet ploda.

Pogledajte grafiku

Rezidba dunje za podmladjivanje

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll