Prodaja sadnice dunje

Priprema parcele za sadnju sadnica dunje

Pre početka obrade parcela se temeljno očisti od ostataka prethodne kulture ili od korenja, panjeva, kamenja…

Zatim se uzima uzorak zemljišta za analizu. Zemljište se uzima na bar 5 lokacija po 1ha i to sa dve dubine od 30cm i sa dubine od 60 cm, dovoljno je uzeti po jedu šaku zemlje po rupi , svu zemlju pomešati u istoj meri i nositi na analizu u lokalnu PSS u svom gradu. Po datoj preporuci PSS izvršiti đubrenje stajnjakom ili mineralnim đubrivima, obavezno razbacati đubrivo po celoj parceli i u roku od 24h zaorati.

ORANJE se obavlja u jesen kada uslovi vlažnosti zemljišta dozvole, oranje je obavezno i preporučuje se minimum dubine 40cm pa do 80cm uz dodatno prethodno podrivanje riperom. Za povećanje plodnosti i poboljšanje strukture zemljišta može se sprovesti i zaoravanje zelenog đubriva u vidu deteline ili neke druge zeljaste kulture. Po oranju se površina mora izravnati teškim tanjiračama, drljačama ili roto frezom. U tako izoranu i poravnanu zemlju može se saditi sadnice dunje. Nikako se ne preporučuje sadnja u ne oranu parcelu , takvi zasadi slabo napreduju i jako su skloni sušenju , i nikada ne mogu da se porede sa oranim parcelama.

 

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll