Prodaja sadnice dunje

Da li se isplati saditi dunju?

Računica kod podizanja zasad dunje.

Priprema 1ha zemlje košta (oranje , ravnanje) 500e

Sadnice za 1ha 2000e

Sadnja 500e

Održavanje voćnjaka 1. godine

(hemija, kultiviranje, đubrenje,rezidba..) 500e

Održavanje voćnjaka 2. godine 500e

Održavanje voćnjaka 3. godine 500e

Prinos u trećoj godini je 3000 do 5000kg po prosečnoj ceni od 0,5e

daje prihod od 1500 do 2500 e

Već u trećoj godini dunje počinju da se otplaćuju

Održavanje u 4. godine 700e

Prinos u četvrtoj godini je 20.000kg i donosi oko 10.000 e

Ukupni troškovi do berbe u četvrdoj vegetaciji su 5.200e

a prihod od prodaje dunje je 11.000 do 12.000 e

što govori da je čista zarada oko 5.500 do 6.000e u četvrtoj godini.

Dakle u četvrtoj vegetaciji mi smo povratili ukupni ulog i zaradili 5500e.

U petoj godini ulaganje u dunju je oko 1000e godišnje, u to ulazi prskanje, rezidba, suzbijanje korova, berba…

ovo je visina godišnjeg ulaganja u dunju koja i narednih godina

Prinos u petoj godini je od 25000 do 30000kg, ako uzmemo donju granicu od 25000kg koju prodamo po prosečnoj ceni od 0,5e po kg mi dobijamo 12.500e. Kada odbijemo ulaganje dobijemo čistu zaradu 11.500e

Ova zarada je konstantna do kraja eksplatacije voćnjaka.

Minimum trajanja eksplatacije voćnjaka je 20 godina, od toga je 15 godina punog roda pomnoženo sa 11.500e daje 172.500e prihoda na celokupan projekat u toku 20 godina.

( ovaj primer i proračun mogu da variraju od godine do godine ali ne više od 20 %, a ukupan proračun na 20 godina do 10%)

Iz svega ovog možemo zaključiti da je ulaganje u dunju izuzetno isplativo i ekonomski opravdano.

Izrada web sajta: ATEC Technologies
Scroll